Про нас
Останні новини

ОГОЛОШЕННЯ

20 Травень 2021
ЗДШМ №2 оголошення набору  Подробнее →

Всесвітній день води – 2021 «Цінність води для кожного з нас»

19 Березень 2021
Всесвітній день води – 2021 «Цінність води для кожного з нас» Сьогодні в нашому закладі пройшли заходи, спрямовані на виховання... 

Нагородження команди “Зайчатка FIT”

6 Січень 2021
У грудні 2020 року вихованці нашого закладу (група 5 старша вікова, вихователі Здоровило І.А., Скрипниченко О.В) під керівництвом... 

Танцюй завзято, щоб вірус прогнати. челендж “Здоровотанцюю”

31 Грудень 2020
У листопаді ЮНІСЕФ Україна провів танцювальний конкурс, який допоможе дітям запам’ятати правила гігієни. І не позіхати... 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Закладу дошкільної освіти № 290 «Зайчатка» Запорізької міської ради на 2021/2022 навчальний рік
 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

ЗДО №290 «Зайчатка» ЗМР

протокол  № 1

від «31» серпня 2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗДО№ 290

«Зайчатка» ЗМР

___________С.О.Ульяшина

«31» серпня 2021 р.

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Закладу дошкільної освіти № 290 «Зайчатка»

Запорізької міської ради

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Вступ

 1. Інформаційна довідка про ЗДО
 2. Мета та завдання програми
 3. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати
 4. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, логічна послідовність їх реалізації
 5. Форми організації освітнього процесу
 6. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Освітня програма закладу дошкільної освіти № 290 «Зайчатка» ЗМР є обов’язковим документом, який розроблено відповідно до вимог ст.33 Закону України «Про освіту», ст.23 «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня програма ЗДО зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування та передбачає набуття дитиною компетентностей, визначених БКДО. Освітня програма є основою для складання річного плану роботи ЗДО № 290.

 1. Інформаційна довідка про ЗДО

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 290 «Зайчатка» Запорізької міської ради – заклад дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами – від одного до семи (восьми) років).

Засновником і власником ЗДО є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Орган управління – департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 69118  . Запоріжжя, вул. Новокузнецька 19а, телефон (061)2798929, е-mail: 290nadezhda@gmail.com, офіційний сайт закладу https://dnz290.zp.ua/

Мова навчання – українська.

ЗДО № 290 розрахований на 14 вікових груп.

Мережа –  239 дітей.

Режим роботи ДНЗ – 12 годин. ЗДО працює з 07.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у ЗДО з 01.09.2021 по 31.05.2022. З 01.06.2022 по 31.08.22 літній період.

Головною метою діяльності ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпечення всебічного розвитку дитини відповідно до її  задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування моральних норм, набуття життєвого соціального досвіду.

Головним пріоритетом у практиці роботи ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у створенні сучасного освітнього простору, сприятливого для збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей,  для гармонійного розвитку особистості дошкільника та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

У ЗДО визначена українська мова навчання та виховання дітей відповідно до Конституції  України та ЗУ «Про засади державної мовної політики»

Заклад дошкільної освіти розрахований на 260 місць.  У своєму складі ЗДО має 14 вікових груп. Обліковий склад дітей ЗДО у 2021-2022 навчальному році складає 296 осіб, з них:

4 групи раннього віку для дітей від 2 до 3 років: 60 дітей;

3 молодші групи для дітей віком від 3 до 4 років: 62 дитини;

4 середні групи для дітей віком від 4 до 5 років: 91 дитина;

3 старші групи для дітей віком від 5 до 6 років: 83 дитини.

№ групи Назва групи Вік дітей Вихователі
1 Курчата група раннього віку для дітей від 2 до 3 років Барміна Т.А.

Кириленко Т.В

2 Бджілки група раннього віку для дітей від 2 до 3 років Кравченко В.С.

Рева Ю.С.

3 Капітошка середня група для дітей віком від 4 до 5 років Мануйлова Ю.О.

Фоміна Д.Д.

4 Сонечко група раннього віку для дітей від 2 до 3 років Гончаренко К.В.
5 Метелики молодша група для дітей віком від 3 до 4 років Здоровило І.А.

Скрипниченко О.В.

6 Зірочки старша група для дітей віком від 5 до 6 років Терська Д.О.

Шатова В.М.

7 Квіточка старша група для дітей віком від 5 до 6 років Яценко А.С.

Івченко А.К.

8 Перлинка молодша група для дітей віком від 3 до 4 років Семенова Л.А.

Романова Л.О.

9 Сонячні зайчики середня група для дітей віком від 4 до 5 років Бут Н.А.
10 Калинонька старша група для дітей віком від 5 до 6 років Іванська С.В.

Семігреєнко Н.М.

11 Чомучки середня група для дітей віком від 4 до 5 років Попкова Є.В.
12 Промінчики молодша група для дітей віком від 3 до 4 років Кириловська А.О.

Машир О.В.

13 Дзвіночки середня група для дітей віком від 4 до 5 років Суржко Н.Ю.

Варбанська Л.С.

14 Соняшник група раннього віку для дітей від 2 до 3 років Накалюжна С.Є.

 

 1. Мета та завдання програми

Освітня програма окреслює  підходи до планування й організації ЗДО єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених БКДО.

Освітня програма визначає:

 • Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • Форми організації освітнього процесу;
 • Систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • Формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • Виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • Утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • Розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
 1. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати.

Освітній процес в ЗДО будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених БКДО, чинними освітніми комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Освітній процес здійснюється за наступними програмами:

№ з/п Програма та методичне забезпечення Реквізити щодо затвердження програми Вік дітей Кількість годин на тиждень за програмою (для додаткової частини)
Основна частина
1 Освітня програма «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» для дітей молодшого дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. :Українська академія дитинства, 2017. 3-4 р.ж  
2 Освітня програма «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» для дітей середнього дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман,

А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017.

4-5 р.ж  
3 Освітня програма «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» для дітей старшого дошкільного віку [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман,

А. С. Шевчук]; За заг. Наук. Ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017.

5-6 р.ж  
4 Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В.

Лист ІІТЗО від 04.12.2018

№ 22.1/12-Г-1056

3-6р.ж.  
5 «Веселкова музикотерапія»: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку Малашевська І.А, Демидова С.К. Лист ІІТЗО від 25.02.2015 року  № 14.1/12-Г-54 6р.ж.  
6 «Музично-казкові намистинки»: оздоровчо-освітня робота з дітьми 4р.ж. Лист ІІТЗО від 04.12.2018

№ 22.1/12-Г-1056

4р.ж.  
7 «Україна – моя Батьківщина», парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; Лист ІМЗО від 25.03.2016 року № 2.1/12-Г-85 5-6р.ж.  
8. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії

дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»

Піроженко Т. О., Хартман О. Ю. МОН України (Лист ІМЗО від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-363) 4-6 р.ж  
9. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46)    

З  метою реалізації БКДО, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2021-2022 навчальному році в ЗДО загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Орієнтовні види діяльності за освітніми напрямами Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку

(1,5-2 роки)

раннього віку (2-3 роки) молодшого віку (3-4 роки) середнього віку (4-5 років) старшого віку (5-6(7-8) років)
«Дитина в соціумі»

ознайомлення з соціумом

1 1 2 2 2
«Дитина в природному довкіллі»

Ознайомлення з природним довкіллям

1 1 2
«Мовлення дитини»

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1 2 2 3 3
«Дитина у світі мистецтва»

(музична діяльність малювання, ліплення, аплікації)

3 3 4 4 4
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Сенсорний розвиток

2 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
«Особистість дитини» Здоров’я та фізичний розвиток 2 2 2 2 2
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 14

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній – 20 хвилин;

у старшій – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються  із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Тривалість  інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах).

Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років – 25-30 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021-2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів БКДО.

 

 

Освітній напрям «Особистість дитини»
Освітній потенціал компетентності реалізується у творчій активності дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності. Виявляється в особистісних якостях дитини – від елементарних уявлень та позитивного ставлення дитини до свого  внутрішнього світу, до становлення основ її світогляду і розвиненості її свідомості. Особистісну компетентність  характеризує сформованість самосвідомості: ідентифікації себе зі своїм «Я», позитивної  самооцінки, домагання визнання іншими її чеснот, уміння співвідносити «хочу», «можу», «буду», здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі; орієнтування у своїх основних правах і обов’язках.
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
Наявність пізнавальної мотивації, базису логіко-математичних, дослідницьких знань, набутих дитиною умінь і навичок, пізнавальний досвід, що накопичується і використовується в різних видах дитячої діяльності.
Освітній  напрям « Дитина в природному довкіллі»
Сформованість в дітей початкових уявлень про сталі дії та поведінку, усвідомлені необхідності збереження ресурсів планети й особистої причетності до цього; розвиненості – ефективних звичок соціальної поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи.
Освітній напрям «Гра дитини»
Здатність дитини до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових знань та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті дорослих шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в узагальненій формі.
Освітній напрям «Дитина в соціумі»
Здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовність до  посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на покращення спільного життя. Ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, наявність уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сімї, родини, іншими людьми та вмінь дотримуватись цих правил в соціально-громадянському просторі, а також ціннісне ставлення та повагу до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур.
Освітній  напрям «Мовлення дитини»
Здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів.  Здатність до спілкування з однолітками і дорослими у різних формах  конструктивної взаємодії; здатність підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою позицію.
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»
Здатність практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосовувати митецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності.
 1. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, логічна послідовність їх реалізації.

Відповідно до БКДО у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до БКДО за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до інваріантної дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі непереривної освіти.

У ЗДО забезпечується непереривність змісту освітніх напрямів. Виключення з інваріантної частини будь-якого з освітніх напрямів порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Наступність в роботі між ланками дошкільної та шкільної освіти відбувається в умовах освітньої реформи «НУШ»,  що здійснюється Міністерством освіти і науки України. Важливим завданням ЗДО в цьому плані є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини у період перед шкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямів БКДО забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

 1. Форми організації освітнього процесу

Згідно  Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021-2022 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • підгрупові (10-12 дошкільнят);
 • індивідуально-групові (4-6 дошкільнят);
 • індивідуальні (1-4 дошкільнят);
 • свята та розваги.

У залежності від основних завдань освітніх програм та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти  у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття;
 • комплексні;
 • комбіновані;
 • інтегровані;
 • тематичні

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • самостійна художня діяльність тощо.

За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи ЗДО (ясел-садка) №290 «Зайчатка» ЗМР на 2021-2022 навчальний рік та літній період 2022 року;
 • режиму роботи закладу;
 • режимів роботи груп.

 

 1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у ЗДО сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

У рамках зазначеної системи у 2021-2022 навчальному році будуть здійсненні заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу.

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень

Заходи Мета Термін виконання
1. педагогічна діагностика особливості розвитку дітей вивчення рівня розвитку дітей за освітніми напрямами у групах вересень, травень
відстеження результатів освітньої роботи для дітей початкового рівня розвитку січень (у разі необхідності)
виявлення рівня реалізації завдань програми ІІ половина квітня
визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі ІІ половина квітня
2. проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів 1 раз на квартал
3. аналіз планів освітньої роботи з дітьми виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти щомісяця
4. анкетування, тестування педагогів батьків отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків протягом року
5. педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів визначення рівня професійної компетентності педагогів вересень, травень
6. моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ЗДО визначення індексу здоров’я дошкільників 1р на місяць
7. моніторинг фізичного розвитку дітей виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей вересень, квітень
8. педагогічний аналіз діяльності ЗДО за навчальний рік виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем травень, серпень

Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться вихователями, вузькими спеціалістами двічі на рік.