Про нас
Останні новини

ОГОЛОШЕННЯ

20 Травень 2021
ЗДШМ №2 оголошення набору  Подробнее →

Всесвітній день води – 2021 «Цінність води для кожного з нас»

19 Березень 2021
Всесвітній день води – 2021 «Цінність води для кожного з нас» Сьогодні в нашому закладі пройшли заходи, спрямовані на виховання... 

Нагородження команди “Зайчатка FIT”

6 Січень 2021
У грудні 2020 року вихованці нашого закладу (група 5 старша вікова, вихователі Здоровило І.А., Скрипниченко О.В) під керівництвом... 

Танцюй завзято, щоб вірус прогнати. челендж “Здоровотанцюю”

31 Грудень 2020
У листопаді ЮНІСЕФ Україна провів танцювальний конкурс, який допоможе дітям запам’ятати правила гігієни. І не позіхати... 
Аналіз освітньо-виховної роботи за 2020-2021 навчальний рік.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 290 «Зайчатка» ЗМР у 2020-2021 н.р. спрямовував діяльність працівників на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  змісту Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини від народження до шести років  «Я у світі»,  Програми розвитку дитини молодшого, середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та чинних програм розвитку, навчання і виховання дошкільнят. Робота  закладу дошкільної освіти  організовувалась у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, Правил внутрішнього розпорядку ЗДО,  власного Статуту та річного планування.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 290 «Зайчатка» Запорізької міської ради  знаходиться в оперативному управлінні територіального відділу освіти Комунарського району, розташований у Південному мікрорайоні за адресою: вул. Новокузнецька, буд. 19-а. Будівля типова, проектна потужність 14 груп: груп раннього віку – 4, дошкільних груп – 10, з них: 3 групи – 3 р.ж.,  4 групи – 5 р.ж., 3 групи – 6 р.ж. Режим роботи  закладу дошкільної освіти становить 12 годин.  На кінець навчального року нараховувалось  296 дітей.

У 2021-2022 навчальному році освітній процес в ЗДО буде здійснюватись згідно Законів України «Про освіту»  та  «Про дошкільну освіту», Положення про заклад дошкільної освіти (постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 №86), Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік ( лист МОН від 07.07.2021 № 1/9-344), Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину  у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (постанова МОЗ від 25.08.2021 №8), Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину (лист МОН від 23.04.2020 №1/9-219), Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН від 20.04.2015 №446), Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 №1/9-454), Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 №1/9-456), Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах (лист МОН від 23.11.2015 № 1/9-560), Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН від 16.03.2021 №1/9-148), порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 №54), Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби  якості  освіти України від 30.11.2020 №01-11/71), Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765), Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491).

Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

У ЗДО визначена українська мова навчання і виховання дітей відповідно до Конституції України та Закону України «Про засади державної мовної політики».

У 2020-2021 навчальному році  організація освітнього процесу в  закладі була спрямована на виконання основних завдань закладу дошкільної освіти, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, а саме:

 1. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. В індивідуальній та груповій роботі активно використовувати поетичні твори, театралізовану, ігрову діяльність, мовленнєві ситуації, мультфільми, розвивальні та дидактичні ігри для розвитку розмовної мови дошкільників. (2 рік)
 2. Формування у дітей дошкільного віку навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, родинно-побутових та соціально – комунікативної компетентності на основі вимог Базового компоненту дошкільної освіти України /освітня лінія «Дитина в соціумі/ (4 рік)
 3. Вдосконалення форм, методів і технологій навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування (5 рік).

ЗДО  протягом усього навчального року працював в умовах карантинних обмежень, але  педагогічний колектив і кожен педагог зокрема свідомо розумів освітні завдання своєї вікової групи і вбачав своє головне завдання  в забезпеченні розвитку особистості, здатної орієнтуватися, діяти, творити в новому швидкозмінному суспільстві, адекватно викликам часу  та створенню для цього відповідного середовища. Лише за таких умов, на наш погляд, дошкільна освіта може бути якісною і забезпечить реалізацію поставлених завдань.

Діяльність педагогів була спрямована на організацію змістовного, різноманітного буття дітей з метою забезпечення їхнього активного проживання в ЗДО, розширення уявлень про навколишній світ і самих себе, про свою Батьківщину і своє місце в житті країни, збагачення досвіду застосування практичних  умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної, трудової.  Це завдання вимагало відповідного оснащення групових центрів діяльності (осередків)

За період 2020-2021 навчального року відповідне середовище було створено практично в усіх групах, але у зв’язку з обмеженнями використання оснащення, яке не може щодня дезінфікуватись (карантинні  вимоги по COVID-19), багато матеріалів, посібників не були задіяні дітьми. Але натомість навчилися використовувати в роботі з дітьми різні види залишкових матеріалів, які були   одноразовими або такими, що милися.

В освітньому процесі педагогічний колектив намагався використовувати принципи взаємності та партнерства. Організована навчальна діяльність – заняття проводилась лише індивідуально-груповим та груповим методом, а з другого півріччя в старших групах почали використовувати і фронтальні форми роботи. Більшість   вихователів застосовували принцип інтеграції при організації провідних видів діяльності дошкільника, але  не всі: спостерігались і свого роду заняття – лекції:   теорія без продуктивної діяльності: розгляд  картини – просто запитання-відповіді, читання твору – теж саме, тобто відсутня у дітей рефлексія, а у педагогів  відсутня продумана підготовка до роботи з дітьми, до їх зацікавлення тим, що з ними роблять.    Практично кожен вихователь опирався на психологічне підґрунтя педагогічних впливів на дитину, зокрема на її соціально – моральну складову, прагнув до визнання за кожною дитиною права на власний шлях і темп розвитку, відхід від стандартів в оцінюванні розвитку дитини.

Робота з батьками проводилась з використанням інтернет-технологій.

У 2020 – 2021 н.р.  в освітньому процесі в усіх групах  закладу віддавалась перевага такому виду організованої зайнятості дітей, як міні – заняття, які гуманізують навчальний процес, гармонізують стосунки дитина – дорослий – дитина, задовольняють потреби індивіда в спілкуванні, створюють ситуацію успіху для кожної дитини. Але недостатньо уваги приділялось педагогами ЗДО  оволодінню ефективними формами  інтегрованої  діяльності,  в якій поєднуються теорія і практика – експериментування, дослідництво, моделювання, самостійні пошуки вирішень проблем, які б урізноманітнювали б заняття та були цікавими для дитячого сприйняття: ознайомлення з природою – обов`язково дослід, малювання – під музичний супровід тощо.

Упродовж навчального року заклад педагогічними кадрами був укомплектований не повністю.

На початок навчального року – вакансія керівника музичного, 1 вакансія  вихователя

 

Архипова Лариса Валеріївна

Вихователь Магістр 2 категорія
 

Бут Наталія Анатоліївна

Вихователь Спеціаліст 2 категорія
 

Гончаренко Катерина Василівна

Вихователь Бакалавр 10 розряд
 

Здоровило Інна Анатоліївна

Вихователь Спеціаліст 11 розряд,  вихователь методист
 

Загорна Оксана Петрівна

Інструктор з фізичного виховання Спеціаліст Спеціаліст вищої категорії, вихователь методист
 

Іванська Світлана Василівна

Вихователь Спеціаліст 1 категорія
 

Івченко Альона Костянтинівна

Вихователь Навчається 11 розряд
 

Кириленко Тетяна Віталіївна

Вихователь Спеціаліст 11 розряд
 

Кириловська Алла Олексіївна

Вихователь Спеціаліст 11 розряд, вихователь методист
 

Кравченко Тетяна Володимирівна

Вихователь Молодший спеціаліст 10 розряд
 

Гнатієнко  Лілія Василівна

Керівник гуртка Бакалавр 10 розряд
 

Мануйлова Юлія Олегівна

Вихователь Спеціаліст 11 розряд
 

Машир Ольга Василівна

Вихователь Магістр 11 розряд
 

Московченко Вікторія Сергіївна

Вихователь методист Магістр 11 розряд
 

Накалюжна Світлана Єреміївна

Вихователь Спеціаліст 1 категорія
 

Попкова Євгенія Володимирівна

Вихователь Спеціаліст 2 категорія
 

Рева Юлія Сергіївна

Вихователь Навчається 10 розряд
 

Семигрієнко Наталія Миколаївна

Вихователь Навчається 10 розряд
 

Скрипниченко Олена Володимирівна

Вихователь Молодший спеціаліст 11 розряд, педагогічне звання «вихователь-методист»
 

Суржко Наталія Юхимівна

Вихователь Спеціаліст 1 категорія
 

Терська Даря Олександрівна

Вихователь Навчається 10 розряд
 

Ульяшина Світлана Олегівна

Директор Магістр Спеціаліст вищої категорії
 

Фоміна Діана Дмитрівна

Вихователь Навчається 10 розряд
 

Шатова Валентина Михайлівна

Вихователь Магістр 2 категорія
 

Яценко Анна Сергіївна

Вихователь Спеціаліст 11 розряд
Варбанська Лора  Сергіївна вихователь Спеціаліст 11 розряд
Барміна Тетяна Андріївна Вихователь Спеціаліст 11 розряд
Благоторенко Анна Віталіївна Вихователь Спеціаліст 11 розряд
Романова Любов Олексіївна Вихователь Спеціаліст 11 розряд
Салахутдінова Наталія Анатолівна Вихователь Спеціаліст 11 розряд
Семенова Любов Анатоліївна Вихователь Спеціаліст 11 розряд
Стрельнікова Ірина Анатоліївна Музичний керівник Молодший спеціаліст 9 розряд

 

Атестація, курсова перепідготовка, самоосвіта педагогів

Педагогічний колектив ЗДО постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.

Атестація педагогічних працівників проводилася відповідно до ст. 54  ЗУ «Про освіту» р. 6 ст. 30 ЗУ «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого в Міністерстві освіти і науки України від 06.10.2010 № 9302, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року № 1255-18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. У ЗДО складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. Протягом року були атестовані слідуючи вихователі: Архіпова Л.В.- присвоєна 2 категорія; Суржко Н.Ю.- присвоєна 1 категорія; Шатова В.М.- присвоєна 1 категорія; Скрипниченко О.В.- підтверджено спеціаліст 11 розряд та присвоєно звання «Вихователь-методист»

Хід атестації педагогічних кадрів в навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, та забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів у 2020-2021 навчальному році пройшли курсову перепідготовку такі педагогічні працівники: Суржко Н.Ю., Скрипниченко О.В., Шатова В.М., звіт про курсову перепідготовку педкадрів заслуховувався на педгодинах. Отримані знання педагоги використовували в роботі з дітьми. Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів  є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою, якої в достатній кількості є в закладі. Це дає можливість освітньо-виховну роботу організовувати відповідно сучасних вимог.

Особлива увага в закладі приділяється самоосвіті педагогічних працівників, педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікації періодичних видань. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи району та міста у форматі он-лайн. Робота педагогічного колективу  закладу відбувалася відповідно до поставлених завдань. У закладі створено умови для розвитку творчого потенціалу педагогів. Тематика методичних заходів різноманітна і відповідала запиту вихователів, базувалась на підставі результатів контролю освітнього процесу та річних завдань.

 

Аналіз управлінської, методичної та організаційно-педагогічної роботи

Педагогічні кадри за віковими групами закріплювалися наказом директора по ЗДО № 290 на початку навчального року. При розстановці педагогічних кадрів враховано: освіта, педагогічний стаж, результати атестації та психологічні особливості працівників. Здійснювався диференційний підхід до молодих спеціалістів та досвідчених педагогів.

Освітній процес в  ЗДО забезпечується листами та методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством освіти і науки України,  завданнями річного плану роботи, Базовим компонентом дошкільної освіти, освітніми та парціальними програмами рекомендованими МОН України.

Впродовж 2020-2021 навчального року посилилась роль педагогічної ради як колегіального органу управління, виносилися на її розгляд та обговорення важливі питання матеріально-технічного, програмно-методичного, навчально-дидактичного, ігрового забезпечення освітнього процесу, його технологічності (оптимізації планування, системності й варіативності організації і змістового наповнення освітнього процесу, змін в організації дитячої життєдіяльності, запровадження тестових і діагностичних методик вивчення стану розвитку вихованців).

Протягом року було проведено 5 засідань педагогічної ради:  «Про підсумки, реалії, проблеми та пріоритетні напрямки діяльності»,  «Освітня робота колективу. Сучасні аспекти партнерської взаємодії ДНЗ  та сімї»,  «Наступність у роботі  дитячого садка і школи»,  «Про результативність освітньої роботи колективу  ЗДО з дошкільниками у 2020-2021 н.р.»

В проведенні педагогічної ради відзначалась актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення з використанням інтерактивних форм та методів, проводилась і підготовча робота до педагогічних рад, доповіді готувалися з досвіду роботи. Також проводилися семінари, інтерактивні семінари – тренінги, семінари-практикуми, ділові ігри зміст яких складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами: ««Булінг. Профілактика булінгу та насильства», Програма «Впевнений старт – поступовий перехід до НУШ», «Соціальний та емоційний розвиток дитини в контексті освітньої лінії «Дитина в соціумі» БКДО», «Реалізація змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти», «Якість освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Оновлений Базовий компонент Дошкільної освіти».

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжив роботу щодо підвищення професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників у відповідності до освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція)».

При здійсненні контролю з метою виявлення рівня мовленнєвої компетенції дошкільників було встановлено, що в усіх вікових групах дошкільного віку створені умови для розвитку мовлення дітей. Розвивально-ігрове середовище груп сприяє елементарному усвідомленню явищ мови та мовлення. В групових кімнатах естетично обладнані ігрові осередки, робота в яких сприяє організації навчально-розвивальної мовленнєвої діяльності. Предметно-ігровий простір груп повністю підвладний дітям, не обмежує їх у свободі вибору, є варіативним, різноманітним. В групах підібрані сюжетні іграшки, дитяча художня та енциклопедична література, посібники для звукового аналізу слів, роздатковий матеріал для роботи над реченням, з текстами тощо. Особлива увага в організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей була відведена індивідуально-груповим, груповим та індивідуальним формам роботи.

В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища. Для вирішення цього завдання вихователями закладу було підібрано та систематизовано матеріал щодо мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, підібрана методична та дитяча література.

Ефективними у роботі педагогів були: формування соціальної компетентності дошкільників через організацію ігрової діяльності; патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом застосування ефективних освітніх технологій; розвиток комунікативних навичок дошкільників з активним використанням сучасних  технологій у формуванні зв’язного мовлення; формування стійкої мотивації до фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять; залучення дошкільників та їх батьків до здорового способу життя;   привернення уваги до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних свят; створення умов для емоційного благополуччя дітей, впровадження у роботу педагогів психологічних ігор з розвитку рухової активності та розвитку пластики, казкотерапії, музикотерапії, кольоротерапії, вправ на розслаблення, ігор-медитацій різної тематики.

На педагогічних радах педагоги ділились набутими знаннями, обговорювали новинки методичної літератури; підвищували професійний рівень шляхом відвідування районних методичних об’єднань, майстер-класів.

Бібліотека методичного кабінету  представлена  програмно-методичною, довідковою, навчальною літературою та періодичними виданнями. Увесь матеріал упорядкований за освітніми напрямами, актуальними питаннями, що дає змогу педагогам працювати з літературою. Проте особливу увагу слід приділити створенню сприятливих умов для професійного зростання та інноваційного мислення педагогів, активізації роботи з сім’єю, з навчання педагогів елементам самоаналізу за результатами якого здійснювати подальшу роботу.

Для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів своєчасно оформлено підписку на наступні періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист», «Музичний керівник», «Психолог: дитячий садок», «Медсестра дошкільного закладу».

З метою розширення інформаційного простору батьків, продовжує діяти  сайт закладу, який систематично поновлюється інформацією, маємо свою електронну адресу та соціальну сторінку в соціальній мережі Фейсбук.

Кожна вікова група має батьківський куточок, де періодично вихователями вивішуються інформація про життя групи. Більшість батьків приймали участь у конкурсах, виставках. Спортивні, музичні свята, розваги, Дні здоров’я посідали чимале місце у роботи з дітьми. Святково та урочисто пройшли свято осені, новорічні свята, свято до 8 березня.

Впровадження ІКТ в освітній простір закладу упродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності:

 використання ПК «ІСУО»;

 ведення ділової документації;

 використання електронної пошти;

 використання Інтернет;

 функціонування сайту закладу.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

 атестація педкадрів;

 робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Використання ІКТ в системі освіти закладу дало змогу:

-підвищити ефективність та якість освітнього процесу (заощаджено час на розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельним їх оформлення, використання відео та мультимедійних презентацій в роботі з дошкільниками);

-удосконалити систему управлінської діяльності;

-підвищити рівень роботи методичної служби закладу завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;

-удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення Інтернет-консультацій тощо.

Проте, недоліками в роботі закладу дошкільної освіти з питань інформатизації є:

 низька ІКТ-компетентність деяких педагогів;

 недостатня оснащеність комп’ютерною технікою;

 несистематично оновлюються сторінки вузьких спеціалістів на офіційному сайті.

На разі залишається актуальним подальше розроблення системи організації консультативної та методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів; проведення майстер-класів для педагогів закладу з метою пропаганди успішного досвіду упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп; подальше розроблення технології мультимедійного супроводу освітнього процесу; розширення парку комп’ютерної та оргтехніки; робота щодо систематичного оновлення і наповнення контенту сайту закладу.

Результати моніторингу рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до програмових вимог; рівня дошкільної зрілості як запоруки готовності  дітей до шкільного життя.

Одним з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини, розкриття її творчих здібностей, набуття соціального досвіду, готовності до систематичного навчання в умовах НУШ. Цілісність освітнього процесу в ЗДО забезпечується реалізацією БКДО, який є Державним стандартом. БКДО забезпечує взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти, процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку.

Одним з інструментів утілення моделі якісної дошкільної освіти є моніторинг, який включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних про дитину та їх аналіз, розглядає результати розвитку дитини з урахуванням способів їх досягнення.

Моніторинг дає змогу не охарактеризувати саму дитину, а комплексно проаналізувати надбання дитини й отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу, прогнозувати шляхи  його поліпшення, дослідити рівень засвоєння дітьми різного віку програмового матеріалу, провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, визначити чинники, що сприяють поліпшенню виконання освітньої програми, дати можливість і  педагогам і батькам проаналізувати якість власних впливів на дитину, і зробити висновок, як можна і треба вдосконалити освітній процес у подальшому у ЗДО, з яким стартом передавати дитину до школи, та забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти.

Моніторинг проводився під час звичних для дітей видів діяльності: ігрової, трудової, самостійної та режимних моментів – заняття, прогулянки, приймання їжі тощо.

Моніторинг проводився у 3 етапи:

Початковий – визначення рівня досягнень дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу;

Поточний – відстеження результатів освітнього процесу з дітьми на певному етапі;

Узагальнювальний – підбиття підсумків життєдіяльності дошкільників за тривалий період, визначення рівня досягнень дітей та виконання освітніх програм.

Основним методом моніторингу  було спостереження.  Вихователі спостерігали за поведінкою дітей, особливостями їх спілкування, зацікавленнями, досягненнями.  Через те що розвиток дитини – це цілісний процес, що відбувається в усіх освітніх лініях, він не може розглядатись ізольовано від жодної з них. Дуже важливо отримувати інформацію про розвиток дитини і від батьків, ураховувати її, виводячи результати педагогічної діагностики.

Під час обстеження педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Під час обстеження дітей педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів, які допомагали виявити фактичний усебічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань.

Для здійснення моніторингу організовано: контрольні та підсумкові заняття, міні заняття з окремими дітьми, спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані), дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри.

Результати рівня досягнень дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініями у %:

 

«Особистість дитини»

 

 

«Дитина в соціумі»

                                               

 

 

«Дитина в природному довкіллі»

 

 

«Дитина в світі культури»

 

 

 

«Гра дитини»

 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 

«Мовлення дитини»

 

 

 

Загальний рівень

 

Встановлено, що діти старшого дошкільного віку в абсолютній більшості мають достатній рівень виконання розвиваючих, виховних та навчальних завдань. Вони в своїй поведінці емоційно розкуті, активні,доброзичливі, керують своєю поведінкою, можуть стримуватись від негативних вчинків. З повагою відносяться до праці дорослих, прагнуть жити у злагоді з
довкіллям та із собою. Діти проявляють розсудливість, допитливість,
встановлюють зв’язок причин і наслідків. Знаходять адекватні засоби
розв’язання проблем, вміють застосовувати набуті знання.
Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. ЗДО підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Медико-профілактична робота

Медичний персонал у своїй роботи керується Законом України «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.1994 № 4095 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

В закладі діє медичний кабінет, який постійно оновлювався необхідним інвентарем, медикаментами для надання першої медичної допомоги та для огляду дітей згідно Положення про медичний кабінет. Медичний кабінет  закладу обладнаний практично всім необхідним обладнанням згідно Типового переліку обовязкового оснащення медичного кабінету ЗДО

Пріоритетними напрямками щодо медичного обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти буловизначено такі:

– збереження і зміцнення здоровя дітей;

– забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

– формування у дітей свідомого ставлення до власного здоровя і здоровя оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності

Медично-профілактична робота здійснювалась відповідно до річного плану роботи, складеного медичною сестрою, затвердженого директором  ЗДО.

Згідно з річним планом ЗДО медичний персонал проводив серед працівників закладу та батьків санітарно-просвітницьку роботу: надавалися консультації медико-просвітницького спрямування, оформлялися інформаційні стенди та куточки здоровя. Форми й тематика цієї роботи були різноманітні. Сестра медична старша постійно надавала інформацію з питань збереження здоров`я дітей та працівників.

Медичний кабінет ЗДО  обладнаний практично всім необхідним обладнанням згідно Типового переліку обовязкового оснащення медичного кабінету ЗДО.

Ізолятор ЗДО оснащений всім необхідним обладнанням відповідно до «Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу». Лікарські засоби та вироби медичного призначення у медичному кабінеті є в повному обсязі та систематично доповнюються і замінюються в разі потреби та при закінченні терміну придатності.

В закладі працюють кваліфіковані медичні сестри старші, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Загальний індекс здоров’я вихованців у 2020 році становить 70%, що на 14% більше , ніж у минулому році.

Розподіл дітей за групами здоров’я:

Рік Усього дітей І група здоров’я % ІІ група здоров’я % ІІІ група здоров’я % IV здоров’я %
2019 347 56 17 283 82 3 1
2020 322 103 32 218 67 1 1

Аналіз груп здоров’я дітей у порівнянні з минулим роком свідчить про збільшення на 15 % кількості дітей І групи, дітей з ІІ групою менше на 15 % , кількість дітей ІІІ групи не змінилась.

 

 

Фізичне виховання

ЗДО особливу увагу приділяє створенню організаційно-педагогічних умов для формування активної життєвої позиції щодо власної безпеки, озброєнню дошкільників навичками безпечної поведінки в довкіллі, залученню до фізичної культури дітей за статевою диференціацією, формуванню рухових навичок на заняттях з фізичної культури

Протягом року саме турбота про здоров’я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи ЗДО, тому передусім перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей  з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров’я. Тому колектив закладу продовжує безперервну роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

Інструктором з фізичної культури Загорною О.П.  здійснювалась робота з фізичної культури з використанням здоров’язбережувальних, здоров’я формуючих технологій;  розроблені  комплекси вправ для кожної вікової групи. На заняттях з фізичної культури використовувалось  нетрадиційне обладнання: фітболи, тренажери тощо. Приділялась увага організації Днів здоров’я, спортивним святам і розвагам, рухливим іграм, руховій активності дітей впродовж дня, які проводяться згідно вимог програми та вікових особливостей дітей. Велика увага приділялась виконанню корегуючих вправ. Здійснення медико-педагогічного контролю сприяло досягненню оптимального рівня фізичного навантаження та максимальних показників загальної та моторної щільності занять.

 

Аналіз харчування

Організація харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах.

Упродовж 2020-2021 н. року в закладі дошкільної освіти створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку директора та сестри медичної старшої протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування.  Здійснюється впровадження постійнодіючих процедур заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю критичних точок (НАССР). Видано накази по ЗДО № 290, в яких визначено склад групи НАССР та обов’язки її членів, проведено навчання працівників.

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

В ЗДО № 290 працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати за 2020-2021н.р. За результатами перевірок контролюючих органів порушен ьсанітарного стану харчоблоку та допоміжних приміщень,  а також невідповідності нормам калорійності страв та об’єму порцій не виявлено.

Працівники харчоблоку дотримувались технології приготування їжі, термінів зберігання та реалізації продуктів. Видавали їжу згідно з графіком та нормами харчування на кожну дитину. Використовували знаряддя, інвентар, електроприлади лише за призначенням. Забезпечували належний санітарний стан харчоблоку. Добові проби відбиралися  у присутності медсестри та зберігалися  протягом доби.

Продукти харчування, що надходять до харчоблоку закладу, сертифіковані та мають посвідчення якості. Складено графік постачання та обсяги завозу продуктів харчування і продовольчої сировини. Продукти харчування надходили від постачальників із супровідними документами, регулярно та в повному обсязі, відповідно до заявок на продукти харчування.

Вихователі та помічники вихователів дотримувались режиму харчування дітей у кожній віковій групі. Робили роздачу їжі згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Виховували культурно-гігієнічні навички у дітей відповідно до програмових та методичних вимог. Виконували вимоги санітарних правил, щодо харчування дітей в кожній віковій групі. Дотримувались правильної сервіровки столу.

Охорона праці, безпека життєдіяльності

В ЗДО створено відповідні умови для організації безпечної життєдіяльності вихованців та працівників. Вся робота з цього питання була направлена і велась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. З метою збереження життя і здоров’я дітей планово проводилися з працівниками та дошкільниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» директор закладу Ульяшина С.О. спільно з первинною профспілковою організацією працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці навчання та виховання. Також поновлені куточки: «Дорожня абетка», «Абетка пожежної безпеки», «Охорони безпеки життєдіяльності», тематичні рубрики з безпеки життєдіяльності в групових батьківських куточках.

Систематично проводилися  Місячники, Тижні безпеки з питань безпечної поведінки дітей в різних ситуаціях на  вулиці, в побуті, на воді. Організовувалася робота тематичних стендів: «Пожежна безпека», «Щоб не сталося лиха», «Обережно – дорога», «Коли ти один вдома», пам’ятки для батьків щодо правил поведінки у разі виникнення терористичних або диверсійних актів. Система занять з валеологічної спрямованості дозволяє сформувати у дітей поняття про свій організм та догляд за ним.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ЗДО за 2020/2021 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась достатня робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей, але потребує посиленої уваги колективу постійно. Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведетьсяв таких напрямках:  Створення безпечних умов для перебування дітей.  Організація догляду за дітьми.  Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД. Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.  Робота з батьками.

Кожен працівник ЗДО   проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація,  заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в закладі.

З метою запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, відбувається контроль за дотриманням працівниками ЗДО вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду, або за професією. Вимоги визначені Інструкціями з охорони праці, які затверджені керівником та погоджені з Профспілковим комітетом закладу. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання закладу дошкільної освіти, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

За період 2020/2021навчального року, не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму.

 

Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

Важливим аспектом функціонування закладу є стан приміщення, території, групових кімнат.

Територія закладу має металевий паркан, зручні під’їздні шляхи. Кожна група має окремий ізольований майданчик з павільономі зеленими насадженнями. На території розміщено фізкультурний майданчик, функціонують земельні ділянки, квітники. Озеленення постійно оновлювалось на протязі всього року – проводилось висадження нових дерев і кущів.

Приміщення  знаходиться в належном устані, постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.   

Заступник директора з господарчої  роботи  закладу, слідкувала за станом меблів, обладнання, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувала ЗДО миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами.

Всі кабінети і обладнання  закладу знаходяться в робочому стані, їх обстеження проводиться згідно графіку і складаються відповідні акти. Помешкання обладнані з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами, панно, картинами.

Забезпечено:

 • безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання, споруд та своєчасне обстеження їх технічного стану;
 • технічну експертизу вогнегасників та перезарядку;
 • вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування;
 • держповірка лічильника холодного водопостачання;
 • технічне обслуговування побутових кондиціонерів, приточно-витяжної системи.

  Організовано роботу щодо ремонту:

 • усіх приміщень груп, кабінетів (косметичний);
 • внутрішніх мереж водопостачання;
 • опалювальної системи;
 • стелі у пральні;
 • віконних та дверних відкосів – групи №1,№11, №13;
 • покрівлі закладу (аварійного).

Встановлено:

 • замки безпеки на металопластикові вікна.

 

Замінено:

 • лампи розжарювання в усіх приміщеннях;
 • металопластикові вікна – харчоблок – 2шт., коридор -5шт.

Придбано:

 • гардини – муз. зала, група № 4;
 • банер – 1шт. спортивна зала;
 • замки безпеки на металопластикові вікна – 87 шт.;
 • телевізори – 3шт., групи № 5,9,12;
 • ролетитканеві – групи № 3,4,11,12,14;
 • термометри безконтактні – 16шт., всі групи, мед. блок;
 • шафа для горщиків – 2шт., групи № 1,2;
 • парти – 14шт., група № 7;
 • комод пластиковий для білизни – 3шт., групи № 5,7,13;
 • відра педальні – 10шт.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та благодійних внесків батьків.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Батьки беруть участь у благоустрої квітників на території ЗДО.

Робота з громадськістю є невід’ємною частиною організаційно-педагогічної роботи. З метою впровадження інформаційних технологій в освітній процес, забезпечення переходу на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю освітньої діяльності в дошкільному закладі працює сайт: http://dnz290.zp.ua.

Підбиваючи підсумок, можна сказати :

1.Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес згідно програми , затвердженої педрадою.

 1. Організація освітнього процесу у ДНЗ сприяє набуттю дитиною різних компетентностей та наскрізних умінь відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою БКДО.
 2. Розпорядок дня для дошкільників у вікових групах практично відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, різним видам діяльності та відпочинку, кратності приймання їжі, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності.
 3. Гранично допустимі навчальні навантаження на здобувачів дошкільної освіти відповідають віковим групам.

Недоліки:

 1. Педагогічні працівники не завжди аналізують результати запланованого та проведеного освітнього процесу з дітьми.
 2. Не завжди педагоги ЗДО гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу відповідно до потреб дітей.
 3. Недостатня увага приділяється педагогами закладу  забезпеченню власного професійного розвитку.
 4. Недостатньо уваги приділялось методичною службою ЗДО узагальненню досвіду окремого педагога,  ініціюванню педагогом  застосування  тієї чи іншої освітньої інновації.